iMediators is een landelijk werkend netwerk
van ervaren mediators.
Mentaal verzuim terugdringen

De maatschappij verandert en vraagt meer aandacht van iedereen. Voor voldoende bezetting is aandacht voor verzuimbeheersing nog belangrijker. Ziekteverzuim daalt, maar mentaal verzuim neemt zienderogen toe. Fouten in de uitvoering leiden doorgaans tot langjarige claims, ook voor kleine werkgevers. Zoekt u zekerheid? Wij hebben begrip voor de urgentie van uw vraag.
Meer informatie »
Productiviteit verhogen

Begrijpt iedereen wat de nieuwe targets in uw organisatie zijn? Groei vraagt om maximale inzet van alle medewerkers. Niet iedereen wil en niet iedereen kan alles direct uitvoeren. Waarom de doelstellingen bijstellen als de oplossing voor handen is? iMediators is dé productiviteit-verbeteraar.
Meer informatie »
Wekelijkse rapportage

iMediators start altijd met een intakegesprek of een bedrijfsscan. Op die manier zijn wij in staat om een goed beeld te vormen van de verwachtingen die u hebt. Het geeft ons ook de mogelijkheid om u periodiek te informeren en welke resultaten inmiddels zijn geboekt. Iedere donderdagmiddag ontvangt u daarom van iMediators een Dashboard.
Meer informatie »
Voorportaal Rechtbank

Nederland zit midden in een paradigma-verandering. Van de rechtspraak voor een oordeel naar meer eigen invloed op het resultaat. Een kwestie komt pas voor de rechter nadat deze op mediation is beoordeeld. Voorkom langdurig wachten en onnodig juridische kosten door uw zaak hier alvast te scannen. Op STECR en Poortwachterszaken is op aanvraag een arrangement mogelijk.
Meer informatie »